• Thu. Aug 18th, 2022

ข่าวกีฬา ฟุตบอล ผลบอล โปรแกรมบอล

อัพเดทข่าวสารวงการกีฬา ฟุตบอล ผลบอล ฟุตบอลวันนี้ ผลฟุตบอลทั่วโลก พรีเมียร์ลีก ไทยลีก ฟุตบอลโลก 2021 ยูโร 2022 เว็บไซต์กีฬาอันดับ 1 ของคนไทย

ความเป็นมาความสำคัญ “วันสารทไทย” จารีตทำบุญสุนทานเดือนสิบ 2564

Byadmin

Oct 6, 2021

วันสารทไทย 2564 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม ถือเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ชอบจัดขึ้นในราวก.ย.-ตุลาคมของทุกปี ทั้งยังยังเป็นวันรวมญาติที่สมาชิกในครอบครัว ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มีประวัติความเป็นมาเช่นไร ติดตามจากบทความนี้

ทำความรู้จัก “วันสารทไทย” เป็นวันอะไร?

วันสารทไทยเป็นวันทำบุญกลางปีของคนไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ ขึ้น 10 บ้างก็นิยมเรียกวันนี้ว่า “วันสารทเดือนสิบ” หรือ “ประเพณีทำบุญเดือนสิบ” โดยในแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันออกไป ดังต่อไปนี้

– ภาคกลาง : วันสารทไทย
– ภาคใต้ : งานทำบุญเดือนสิบ, ประเพณีชิงเปรต
– ภาคอีสาน : งานทำบุญข้าวสาก
– ภาคเหนือ : งานตานก๋วยสลาก

วันสารทไทยได้รับอิทธิพลมาจากคติประเทศอินเดีย เมื่อไทยรับเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของประเพณีพื้นเมืองแล้ว ก็จะมีความยึดโยงกับความเชื่อถือเรื่องสังคมทำการเกษตรรวมทั้งบรรพบุรุษ โดยเชื่อว่าการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ จะช่วยดลใจให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล พรรณไม้ธัญญาหารสมบูรณ์บริบูรณ์ เก็บเกี่ยวเห็นผลผลิตที่พึงพอใจ แต่ว่าหากไม่ยกย่องบรรพบุรุษรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะได้รับผลที่ตรงข้ามกันนั่นเอง

ประวัติวันสารทไทย มีที่มาเช่นไร?

จากหลักฐานในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เชื่อว่า ประเพณีวันสารทไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ส่วนสาเหตุที่สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียรวมทั้งคติพราหมณ์ เพราะเหตุว่าในสมัยก่อนตอนวันสารทที่จัดในเดือน 10 เมื่อเทียบกับตอนฤดูเก็บเกี่ยวของไทยแล้ว พบว่าเป็นช่วงๆที่ข้าวยังไม่สุก ไม่ใช่ฤดูเก็บผลผลิตของไทย จึงไม่อาจจะทำขนมกระยาสารทขึ้นมาโดยใช้ผลผลิตในตอนนั้นได้
เมื่อเป็นแบบนั้น คนไทยจึงปรับเปลี่ยนด้วยการนำข้าวสารเก่า ผสมกับถั่วรวมทั้งงา เพื่อใช้ทำขนมกระยาสารท สำหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทวยเทพ รวมทั้งผีสาง ที่รอปกป้องคุ้มครองปกป้องแทนนั่นเอง ถัดมาเมื่อคนไทยหันมาเชื่อในศาสนาพุทธ จึงนิยมทำบุญกับภิกษุ เพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษ รวมทั้งผู้เสียชีวิตที่ตกเป็น “เปรต” ให้ได้ได้โอกาสมารับส่วนบุญในวันทำบุญสารทเดือนสิบนั่นเอง ซึ่งคนใต้จะเรียกวันนี้ว่า “วันทำบุญชิงเปรต” นั่นเอง โดยจะต้องมีการจัดสำรับของกิน ผลไม้ ขนมพอง ขนมลา ฯลฯ นำไปทำบุญ เพื่อหวังให้พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ได้รับผลบุญในตอนเทศกาลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

sartjaen2

ความสําคัญวันสารทไทย สะท้อนแนวความคิดเรื่องอะไรบ้าง?

  • การแสดงความกตเวทิตาต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว เชื่อว่าในตอนวันสารทเดือนสิบ พี่น้องที่ตายจากไปแล้ว แต่ว่ายังจะต้องชดใช้บาปอยู่ จะได้กลับมาหาครอบครัวเพื่อรับส่วนบุญกุศล
  • การแสดงความยำเกรงต่อผู้มีบุญคุณณ แสดงถึงความผูกพันระหว่างบรรพชนที่เสียชีวิตไปแล้ว รวมทั้งลูกหลานพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่
  • การแสดงความโอบอ้อมอารี เพราะเหตุว่าในตอนวันสารทไทย คนไทยชอบนิยมนำขนมกระยาสารท หรือขนมตามประเพณีของแต่ละเขตแดน ไปมอบให้แก่กัน
  • การแสดงความยำเกรงต่อธรรมชาติ แม่โพสพ ผีสาง ทวยเทพ (ตามความเชื่อถือของแต่ละพื้นที่) ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองปกป้องให้พืชผลการเกษตรได้ผลลัพธ์ที่ดี
  • การเสียสละ ทำบุญ บริจาคทาน ไม่โลภ ไม่ยึดติด ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือพระพุทธศาสนา สงวนประเพณีไทยสืบไป

sartjaen1

สำหรับกิจกรรมวันสารทไทยที่คนไทยยึดมั่นปฏิบัติกันทุกปีเป็นการไปวัดทำบุญ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ด้วยการนำข้าวปลาของกิน ผลไม้ ขนมตามประเพณี ไปร่วมใส่บาตรที่วัด ซึ่งการประกอบพิธีวันสารทไทยในแต่ละพื้นที่ ก็อาจมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.