จังหวัดปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน นายสุวจนะ รอดเรือง ณ จังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.แล้วก็ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ ระบุว่า

ด้วยกองอำนวยการปกป้องแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ตลอดรอบๆประเทศไทยตอนบน แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาคาดคะเนว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 เดือนกันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนล่าง ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่รอบๆภาคกลาง แล้วก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากขึ้น

โดยคาดคะเนปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ราว 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดแจงน้ำ และตัดต้นน้ำลำธารเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งคู่ฝั่ง แต่ยังคงจําเป็นจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะเบาๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดี๋ยวนี้ราว 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 เดือนกันยายน 2564

ปภ.ปทุมธานี พิเคราะห์แล้วเพื่อเป็นการจัดแจง ความพร้อมเพรียงรับเหตุการณ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

1.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ดำรงชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์รอบๆขอบแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น งานก่อสร้างเขื่อนปกป้องริมฝั่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น ร่วมอีกทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงเหตุการณ์น้ำเดี๋ยวนี้ แล้วก็ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการแคว้นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 1 วัน โดยยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) แล้วก็มีฝนตกสะสม พร้อมด้วยผสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวพันในพื้นที่เตรียมพร้อม กําลังพล สิ่งของ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องจักร แล้วก็ยานพาหนะ ให้พร้อมทำงาน อํานวยความสบาย แล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชน ตลอด 1 วัน

3.) แม้กำเนิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานเหตุการณ์ แล้วก็การให้การช่วยเหลือในพื้นฐาน ให้กองอํานวยการปกป้องแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์มือดูแลส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ แล้วก็ถือปฏิบัติ

water

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *