เจ้าฟ้าหญิงมาโกะแต่งงานแล้ว ไม่จัดราชพิธี สละยศเป็นสามัญชน

เจ้าหญิงมาโกะ สมรสกับ เคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นหนุ่มคนธรรมดาแล้วในวันนี้ ไม่จัดพิธีการเสกสมรสตามราชประเพณี สละฐานันดรศักดิ์เป็นคนธรรมดา

เมื่อ 26 ตุลาคม 64 สำนักข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี แถลงการณ์ว่า เจ้าหญิงมาโกะ พระราชหลานในสมเด็จพระจักรพรรดิที่นารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับ นายเคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นหนุ่มคนธรรมดาแล้ว โดยไม่มีการจัดพิธีการเสกสมรสตามราชประเพณี ในช่วงเวลาเช้าของวันนี้ (26 ตุลาคม) ภายหลังจากเจ้าหญิงมาโกะได้ทรงหมั้นกับนายโคมุโระตั้งแต่ปี 2560

สำนักข่าวเกียวโดในญี่ปุ่น แถลงการณ์ว่า เจ้าหญิงมาโกะ พระชนมายุ 30 อายุได้เสด็จพระดำเนินออกจากพระตำหนักที่ประทับในกรุงโตเกียว เมื่อเวลา 10.00 น. ตรงเวลาเขตแดน โดยได้ทรงก้มเคารพพระบิดา เจ้าชายฟุมิฮิโตะ องค์รัชทายาทแห่งญี่ปุ่น รวมทั้งเจ้าหญิงคิโกะพระมารดา หลายคราว รวมทั้งทรงโอบกอดเจ้าหญิงค้างโกะ พระน้อง ก่อนที่จะเสด็จออกจากพระตำหนักเพื่อเข้าพิธีมงคลสมรส ซึ่งถือเป็นการออกจากครอบครัวไปเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่

mago1
ตามกฎหมายของญี่ปุ่น พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นเพศหญิงต้องสละฐานันดรศักดิ์ ถ้าสมรสกับคู่หมั้นที่เป็นคนธรรมดา ในขณะเจ้าหญิงมาโกะยังมีพระหวังที่จะไม่มีการจัดพิธีการเสกสมรสตามราชประเพณี และไม่ทรงรับเงินขวัญถุง จึงทำให้เจ้าหญิงมาโกะทรงเป็นพวกราชวงศ์ญี่ปุ่นองค์แรกที่ไม่ทรงจัดพิธีการเสกสมรสตามราชประเพณี แล้วก็ไม่ทรงรับเงินขวัญถุงด้วย.

mago2
เจ้าหญิงมาโกะรวมทั้งนายเคโอะ โคมุโระแถลงข่าวที่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ Grand Arc ในกรุงโตเกียว ประกาศทั้งคู่ได้สมรสกันแล้วในวันนี้ (26 ตุลาคม 64)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *